Hoạt Hình

11/13

Nhóc Trùm: Đi Làm Lại (2018)

12/12

Đại Chiến Titan 3 (2018)

13/264

Banana Fish (2018)

HD

Godzilla: Thành Phố Chiến (2018)

26/52

Tsubasa: Giấc Mơ Sân Cỏ (2018)

53/??

Black Clover (2017)

6/??

Kamen Rider Zi-O (2018)

13/13

Overlord (Season 3) (2018)

4/??

Rerided: Tokigoe No Derrida (2018)